loading...

گرز دانلود l دانلود فیلم خارجیlدانولد فیلم ایرانیlمدل لباسlمدل موlاس ام اس عاشقانهlدانلود آهنگ جدید

اس ام اس عاشقانه

نامردی کپی نکنی!! 

⊙مامانم بابامو صدا زد که در شیشه سس رو باز کنه

پدرم بعد از کلی کلنجار نتونست

منم خیلی راحت درش رو باز کردم و گفتم :اینم کاری داشت؟؟

پدرم لبخندی زد و گفت:

یادته وقتی بچه بودی من در شیشه رو شل میکردم تا بازش کنی و غرورت نشکنه؟

بدجوری بغض گلمو گرفت..

 

سلامتی همه باباها

................واما ..................

 

به سلامتی همه مامانایی که هروقت صداشون کنیم

 میگن:جانم! 

و هروقت صدامون می کنن،میگیم:چیه؟ها...؟

 

 

به سلامتی مادرایی که می تونند تا 10 تا فرزندشونا 

نگهداری کنند اما 10 فرزند نمی تونند

 از یک مادر

 نگهداری کنند!

 

به سلامتی مادرایی که با حوصله راه رفتن رو یاد بچه هاشون دادند ،

ولی تو پیری 

بچه هاشون خجالت میکشند 

ویلچرشون

 رو هل بدند!

 

 

به سلامتی مادری که وقتی غذا سرسفره کم میاد 

،اولین کسی که از اون غذا

 دوست نداره خودشه!

 

 

به سلامتی مادر .

تنها کسی که وقتی شکمشو لگد می زدم 

از شدت شوق می خندید!

 

به سلامتی 

مادر که دیوارش 

از همه کوتاه تره !!!!! خدایا هر کی این پست رو کپی کرد درد دلش رو رفع کن..

نظرات () تاریخ : یکشنبه 07 دي 1393 زمان : 10:10 بازدید : 143 نویسنده : امیر باقری

خیلی ﺩﯾـــــﺮﻩ ؛

ﻭﻗﺘـــــﯽ ﮐﻪ ﺗــــﺎﺯﻩ مــــــیﻓﻬـــــﻤﯽ ﺍﻭﻧــــﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤـــــﻪ ﺳﺎﮐــــﺖ ﺗــــﺮ ﺑﻮﺩ 

ﺑﯿﺸـــــﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤـــــﻪ ﺩﻭﺳــــﺘﺖ ﺩﺍﺷــــﺖ !

ﻭﻟــــــﯽ .... ﺗـــــــــــﻮ ﺣﻮﺍﺳــــﺖ ﺑﻪ ﺷﯿـــﺮﯾــــﻦ ﺯﺑــﻮﻧـــﯽ ﯾﻪ ﻋﺸــــﻖ ﺩﺭﻭﻏـــــﯽ ﺑﻮﺩ!!

نظرات () تاریخ : جمعه 05 دي 1393 زمان : 17:9 بازدید : 149 نویسنده : امیر باقری

ٌ✘یه شب که خیلی دلتنگش بودم بالشموبغل کرده بودم ✘

 

✘داشتم خاطراتمونو مرور میکردم..✘

 

✘باخودم گفتم الان باکیه؟؟✘

 

✘کجاس؟✘

 

.✘به عکساش خیره شدم...✘

 

✘دیدم پیام دارم...✘

 

✘نگاه کردم خواستم نخونده پاک کنم چون حوصله ی هیچکی ونداشتم...✘

 

✘اما تاچشمم به فرستنده خورد درجاخشکم زد..✘

 

✘چندبار اسمشو خوندم....✘

 

✘تمام خاطراتش اومد جلوچشمم....✘

 

✘حتی اخرین حرفش که بهم گفت هری...✘

 

✘خواستم پاک کنم اما چشمم به متنش افتاد...✘

 

✘نوشته بود«دوست دارم دیوونه».....✘

 

✘لحنش مثل همون موقعا بود.....✘

 

✘بااین حرفش تمام گذشته رو فراموش کردم ...✘

 

✘نوشتم «منم دوست دارم عشقم»✘

 

✘بالبخند اومدم دکمه ی ارسال وبزنم..✘

.

.

 

✘نوشت☜«ببخشید اشتباه شد»☞

✘ﻣﻴـــٰـﺪﻭﻧـﮯ ﭼﻴـﻪ؟ ⊙﹏⊙

 

ﻳـِـﻪ ﻭﻗْــــﺘﺎﻳـﮯ ﭘُﺴﺖ ﮔُـــﺬﺍﺷــٰـﺘَﻦ ﺑـَـــــﻬﻮﻧـﻪ ﺍﺳــــﺖْ ... 웃

 

ﺑَــــــﻬﻮﻧﻪ ﺍﻳﻨـــﻜِﻪ ﺑِﺒﻴﻨــــﮯ ﻛـــــﮯ ﻣﻴــــــٰﺎﺩ ﻭﺍﺳَــــﺖ ﻻﻳـﻚ ﻣﻴُﻜﻨِــــــﻪ؟؟ 

ﻛـــــﮯ ﻣﻴـــــٰـﺎﺩ ﺗﻮ 【PV】 ﺑـِﮕــﻪ ﭼِﺘـــــﻪ؟؟ ⇜

ﻛـــــﮯ ﻣﻴــــــٰـﺎﺩ ﺑِﮕــــﻪ ﻣــــﻦ ﻫَـــٰـﻮﺍﺗﻮ ﺩﺍﺭَﻡ ﻏُﺼــــِـﻪ ﻧَﺨـــــﻮﺭ؟ 유

 

ﻛـــــﮯ ﻣﻴـــــٰــﺎﺩ ﺩِﻟــﺪﺍﺭﻳــﺖْ ﺑِــــــﺪﻩ؟

نظرات () تاریخ : پنجشنبه 04 دي 1393 زمان : 15:11 بازدید : 138 نویسنده : امیر باقری

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺕ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻥ … ﺍﻣﺎ ﻟﮕﺪ ﮐﻮﺑﺶ ﻧﮑﻦ ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺮﻭ ﺍﻣﺎ ﺩﺍﻏﻮﻧﺶ ﻧﮑﻦ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ، ﻓﮑﺮﺵ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺵ ﻭ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺗﺮﺱ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻪ ﻭ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﻪ ..

نظرات () تاریخ : چهارشنبه 03 دي 1393 زمان : 10:37 بازدید : 149 نویسنده : امیر باقری

①??سلامتی پسری که از داداش عشقش کتک خورد ...

عشقش ازش پرسید :چرا توهم کتکش نزدی؟ سرشو پایین انداخت و زیر لب گفت:اخه چشماش شبیه تو بود ..

.

.

②??به سلامتی اونایی که هزارتا خاطــــــــــــــــرخواه دارن

 ولی دلشون گیرِ یه بــــــــــــــــــــــــی معرفته !

.

.

.

③??سلامتی اونایی که دقایقی که بهشون فک می کنیم ..

خیلی بیشتر اَز دقایقی ِ که باهاشون زندگی کردیم ....

 

.

.

.

 

④??به سلامتی دختری که گرمای دست عـــشقشو زیر بارون با گرمای بخاری ماشین یه بچه پولدار عوض نمیکنه...

 

.

.

.

⑤??به سلامتی اونایی که آرزو بودن ولی خاطره شدن...

.

.

.

⑥??سلامتی حرفایی که پست نمیشن وبغض میشن

.

.

.

⑦??به سلامتی اونی که گرگ بود وقتی فهمید یه بره عاشقش شده ذاتشو عوض کرد......

Noooo, cm⛔⛔⛔

نظرات () تاریخ : سه شنبه 02 دي 1393 زمان : 16:30 بازدید : 197 نویسنده : امیر باقری

دوستت دارم ، همین ؛

این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش ، حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی !

بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی ، هست به امتداد زندگی …

نظرات () تاریخ : سه شنبه 02 دي 1393 زمان : 16:9 بازدید : 166 نویسنده : امیر باقری

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات
 • آلبوم

 • اخبار موسیقی

 • بیکلام

 • تیتراژ

 • تک آهنگ

 • رمیکس

 • عمومی

 • فول آلبوم

 • موزیک ویدیو

 • نوحه

 • ویژه

 • آرشیو خوانندگانبه ترتیب حروف الفبا (الف)

 • (ب)

 • (پ)

 • (ح)

 • (خ)

 • ( ر )

 • (ع)

 • (ف)

 • (م)

 • موسیقی متن قیلم

 • آهنگ تکنو

 • دانلود فیلم ایرانی

 • دانلود فیلم خارجی دوبله

 • تصاویر خوانندگان مردایرانی

 • تصاویر خوانندگان مرد خارجی

 • تصاویر مدل لباس

 • اس ام اس

 • نظرسنجی
  آیا کارمو در این وب ادامه بدم
  نرم افزار های مورد نیاز

  آمار سایت
 • کل مطالب : 1188
 • کل نظرات : 216
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 76
 • آی پی امروز : 72
 • آی پی دیروز : 63
 • بازدید امروز : 389
 • باردید دیروز : 120
 • گوگل امروز : 42
 • گوگل دیروز : 34
 • بازدید هفته : 1,750
 • بازدید ماه : 9,897
 • بازدید سال : 123,228
 • بازدید کلی : 1,523,662
 • بخش فیلم های پاگنده

  بخش فیلم های مردان ایکس

  بخش فیلم های سه بعدی

  زندگی نامه کامل امام خمینی (ره)
  زندگی نامه کامل امام خمینی (ره)